Hemsidan Alla Produkter Suomi English Svenska

Econen FI - produktfamilj


Image

Econen FI

Econen FI - spara tid och pengar
Exakt uppföljning av förarnas arbetstider och snabb överföring av information till löneutbetalningar förbättrar transportföretagens operativa verksamhet och sparar kostnader. Econen FI systemet ger föraren en översikt över lagstadgade kör- och vilotider, visar fordonens positioner till transportkoordinator i realtid, sparar information från digitala färdskrivare och möjliggör scanning av fraktsedlar i fordonen. Econen FI kan installeras i alla typer av fordon.

Mer information
Image

Trailerlogger

Trailerlogger - vet du var ditt släp befinner sig?
TrailerLogger är det perfekta verktyget för spårning av lastbilssläp och uppföljning av temperaturer. Trailerlogger kan kopplas ihop med upp till sex temperatursensorer, vars larmgränser kan väljas oberoende av varandra. Det inbyggda batteriet säkerställer funktionen även när släpet inte är ansluten till ett släpfordon. TrailerLogger kan användas integrerad till Ecoweb Manager -systemet, eller skräddarsys för att passa till andra tillvärkarnas system.

Mer information
Image

Thermolink

Thermolink - Lägg till temperaturövervakning i Econen FI-systemet
Med hjälp av Thermolink temperatursensorer kan du enkelt få även temperaturövervakning för kyl-och värmetransporter som komplement till ditt Econen FI-system. Econen FI samlar in temperaturdata i enlighet med EN12830-standarden ochsystemet har ett EN 12830 godkännande från Evira.

Mer information
Image

Canverter

Canverter – fordonspecifik programvara för omvandling av CAN-bus- data till SAE enligt J1939 standard
Canverter omvandlar CAN bussinformation till standardenlig SAE J1939 format. Det är lätt att få ut data om hastighet, varvtal och bränsleförbrukning från de moderna fordonen. Vid behov kan man även ta ut annan information, så som öppning av dörrar, belysning osv. Canverter stöder vår egen CAN PickUp sensor, som monteras på busslinjer utan att skada dem. Ingen lödning eller direktanslutning till fordonets egen buss behövs längre!

Mer information
Image

CanBusTripGate

CAN BUS Trip Gate - garanterar exakt färddata
CAN BUS Trip Gate -pulsomvandlare omvandlar färddata från fordons databuss (CAN-buss) så att den passar till taxametern på ett säkert och enkelt sätt. CAN BUS TripGate ska inte anslutas till fordonets ABS- bromssensorer, så den påverkar inte bromsarna. Instrumentet passar till alla bilmärken och modeller.

Mer information
Image

Resursplanering

Få ordning i företagets verksamhet
Resursplaneringssystem effektiviserar företagets verksamhet och förkortar tiden från mottagandet av transportorder till fakturering. Det ökar företagets punktlighet och minimerar eventuella fel. Effektivisering och minskning av antalet rutiner leder också till betydande arbetstidsbesparningar. Ecoweb Manager ERP-system är en tydlig och lättanvänd resursplaneringsprogram för mindre transportföretag, där du gör en transportorder, planerar lasten och skickar ordern vidare till förare. Du kommer att få exakt faktureringsinformation om transportorder med tider för lastning, lossning och väntetider, leveransvolymer och transportsträcka. De färdiga försäljningsfakturorna kan skickas vidare till eget faktureringsprogram, så som Visma Nova eller Sonet.

Mer information
Image

Schemaläggning av arbetstider

Spara genom att planera arbetsschemat enligt verkliga behov
Kontrollerade beslut angående placering, längd och fördelning av arbetspass effektiviserar daglig verksamhet och förbättrar resultat. Ecoweb Manager -modulen är lätt att använda och lämpar sig även till mindre företag för schemaläggning av förarnas och terminalpersonalens arbetstider. Undvik över- och underbemanning, slipp onödiga övertidskostnader och överträdelser av lagar och kollektivavtal och försäkra dig om att du har en förare med rätt kompetens för uppgiften. Du kan planera arbetsskift baserad på förare eller rutt, och förenkla planeringen genom att spara dem som standardval. Programmet visar planerade och genomförda arbetsskift med tidstämplar. Frånvarokalendern gör, att du inte kan boka ett arbetsskift till någon som är ledig på grund av semester, tjänstledighet, sjukfrånvaro eller annan lagstiftad ledighet.

Mer information
Image

Ecoweb Manager

Vad är Ecoweb Manager?
Ecoweb Manager är ett användarvänligt, webbaserad användargränssnitt för Econen FI för visning av data som samlas in av färddatorer och för kommunikation. Programmet kräver ingen installation av ny programvara i din dator. Allt som behövs är tillgång till internet och du kommer åt informationen när som helst. Eftersom informationen på Ecoweb Manager finns på en separat server i en SQL-databas, är användningen inte platsspecifik och det är också möjligt för flera användare att arbeta samtidigt. Ett kundföretag kan skapa användarkonton med olika åtkomstnivåer, till exempel en ägare, en exempel ägare, transportkoordinator och förare.

Mer information